020 – 26 10 842 - info@huurrechtadvocaatamsterdam.com

Afspraak maken

Een afspraak maken kan altijd, bel ons tijdens de kantooruren voor een adviesgesprek vanaf €50,- voor 30 minuten.

Contact opnemen →


Tarieven

Wij geven u graag vooraf duidelijkheid over de kosten van onze diensten, dus bij ons geen verrassingen achteraf.

Onze tarieven →


Het Team

Maak kennis met ons team van ervaren advocaten, gespecialiseerd op het rechtsgebied huurrecht, altijd voor u klaarstaand.

Ontmoet het team →


Spreekuur

Woensdagavond van iedere week is er van 19:00 tot 20:30 open spreekuur bij Huurrecht Advocaat Amsterdam.

Bekijk onze tijden →

Huurrecht Advocaat Amsterdam

Postadres:
Postbus 14798
1001 LG Amsterdam

Bezoekadres:
Prinsengracht 183
1015 DS Amsterdam

T: 020 – 26 10 842

E: info@huurrechtadvocaatamsterdam.com
W: http://www.huurrechtadvocaatamsterdam.com


In het geval van het huurrecht heeft zowel verhuurder als huurder te maken met verplichtingen ten opzichte van de tegenpartij, aangezien beide partijen een rechtsgeldige verbintenis met elkaar zijn aangegaan. Bij geschillen inzake deze verplichtingen of bij het opstellen van huurovereenkomsten kunt u het best een in het huurrecht gespecialiseerde advocaat inschakelen. Huurrecht Advocaat Amsterdam biedt u:
 
• juridische kennis van het huurrecht die ons in staat stelt een geschil in uw voordeel op te lossen;
• ervaring met het opstellen van contracten in het kader van het huurrecht;


Het huurrecht wordt geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Huur betreft de overeenkomst waarbij het recht tot (gedeeltelijk) gebruik van een zaak wordt verstrekt aan een andere partij dan de eigenaar. Uit een dergelijke overeenkomst vloeien verplichtingen voort, zoals het betalen van huur (tegenprestatie huurder) en het herstellen van gebreken (verhuurder). Zoals bij vrijwel iedere overeenkomst blijkt in de praktijk dat niet elke partij zich te allen tijde aan contractuele verplichtingen houdt: er is dan sprake van een huurgeschil. In zo’n geval roept u de hulp in van Huurrecht Advocaat Amsterdam. Huurrecht Advocaat Amsterdam kan u juridisch bijstaan en u helpen bij vrijwel elk huurgeschil.
 
Dus hebt u als verhuurder te maken met een overlast veroorzakende huurder of met een wanbetaler, of wordt u als huurder geconfronteerd met een eigenaar die weigert gebreken te herstellen of een niet rechtsgeldige uitzetting? Bij Huurrecht Advocaat Amsterdam werken drie advocaten die u door hun specialistische kennis van het huurrecht kunnen adviseren over wat wel en wat niet mag. Met Huurrecht Advocaat Amsterdam procedeert u vervolgens met succes en met Huurrecht Advocaat Amsterdam als juridisch adviseur achter de hand weet u als huurder of verhuurder altijd waar u aan toe bent. Wij hebben over de jaren flink wat ervaring opgedaan, omdat wij bijna alles al een keer in de praktijk hebben meegemaakt kunnen wij u van het beste advies voorzien. Zo heeft ook Bloemen bezorgen in Amsterdam meegemaakt, die eigenlijk uit zijn pand gezet dreigde te worden wat wij gelukkig hebben weten te voorkomen.


Kan Huurrecht Advocaat Amsterdam mij vertellen wat het huurrecht precies inhoudt?
Het huurrecht is een onderdeel van het civiel recht en heeft als doel de rechten van enerzijds de huurder en anderzijds de verhuurder te beschermen. In het Burgerlijk Wetboek wordt in Boek 7 de huurovereenkomst behandeld, maar wie met het huurrecht in aanraking komt dient ook rekening te houden met regelingen die buiten het rechtsgebied van het huurrecht vallen, zoals bepalingen op het gebied van vastgoed, faillissementen en contracten. Iedere partij die een zelfstandige woonruimte, kamer of bedrijfspand huurt of verhuurt kan een beroep doen op het huurrecht. Een huurovereenkomst tussen twee partijen is namelijk een rechtsgeldige overeenkomst waaruit voor beide partijen verplichtingen voortvloeien ter bescherming van de rechten van de partij waarmee de overeenkomst is aangegaan. Huurrecht Advocaat Amsterdam is gespecialiseerd in dit rechtsgebied en kan u over alle regelingen, rechten en plichten deskundig informeren.
 
Voor wat voor zaken kan ik bij Huurrecht Advocaat Amsterdam terecht?
Huurrecht Advocaat Amsterdam behandelt alle geschillen en procedures die vanuit het huurrecht zijn te benaderen. Het huurrecht is vrij complex en als advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het huurrecht bieden wij u de specialistische kennis die nodig is om uw zaak optimaal in behandeling te nemen! Zowel als huurder of verhuurder kunt u bij Huurrecht Advocaat Amsterdam terecht voor geschillen die te maken hebben met huur- en verhuurverplichtingen (zoals betalen van huur en het zorg dragen voor onderhoud), overdracht, overlast, uitzetting, huurbescherming, en huurcontractbeëindiging. Huurrecht Advocaat Amsterdam behandelt zowel zaken in het kader van de verhuur aan particulieren als bedrijven.
 
Wanneer is het verstandig de hulp in te roepen van Huurrecht Advocaat Amsterdam?
Er zijn veel redenen die het rechtvaardigen advies in te winnen bij Huurrecht Advocaat Amsterdam. Als verhuurder hebt u bijvoorbeeld verplichtingen ten opzichte van uw huurder en kunt u niet zomaar de verhuurovereenkomst beëindigen en als huurder wordt u in veel gevallen beschermd en hoeft u een huurverhoging niet klakkeloos te accepteren. Wordt uw borg na opzegging niet terugbetaald; hebt u een aanzegging tot ontruiming ontvangen of een dagvaarding in verband met achterstallige huur; of wilt u schade verhalen op de voormalige huurder van een pand of de huurovereenkomst na overlast vroegtijdig beëindigen? Het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin het verstandig is gebruik te maken van de expertise van Huurrecht Advocaat Amsterdam.
 
Kan ik alleen in het kader van een huurgeschil terecht bij Huurrecht Advocaat Amsterdam?
Nee, het is juist verstandig om van te voren alles contractueel nauwkeurig vast te laten leggen en u deskundig te laten informeren over de rechten en plichten waarmee u als verhuurder geconfronteerd kunt worden. Het voorkomen van geschillen bespaart u veel ellende en procedurekosten, en om conflicten in de toekomst zo veel mogelijk uit te sluiten valt het aan te raden bij het opstellen van huurovereenkomsten advies in te winnen bij Huurrecht Advocaat Amsterdam.
 
Biedt Huurrecht Advocaat Amsterdam mij de garantie dat een eventueel huurgeschil in mijn voordeel zal worden opgelost?
Nee, Huurrecht Advocaat Amsterdam kan u een dergelijke garantie niet bieden. Wij zullen u ondersteunen met deskundig advies, maar uiteindelijk beslist een kantonrechter over uw zaak, waarbij factoren in overweging worden genomen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Indien wij de rechterlijke beslissing als onbillijk beschouwen, bestaat de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen.
 
Is er bij Huurrecht Advocaat Amsterdam sprake van no cure, no pay?
Nee, Huurrecht Advocaat Amsterdam streeft er te allen tijde naar uw zaak in uw voordeel op te lossen, maar werkt niet volgens het principe van no cure, no pay. Dus ook wanneer u onverhoopt ontevreden zult zijn over de uitspraak van een rechter dient u het door ons gefactureerde bedrag te voldoen.
 
Ik heb een huurgeschil, biedt Huurrecht Advocaat Amsterdam mij de mogelijkheid tot een eerste gratis consult?
Ja, Huurrecht Advocaat Amsterdam biedt zijn cliënten de mogelijkheid tot een eerste gratis consult. Wij vinden het van belang dat u vrijblijvend advies kunt inwinnen om uiteindelijk te kunnen bepalen of wij voor u het geschikte advocatenkantoor zijn.
 
Is Huurrecht Advocaat Amsterdam lid van een erkende beroepsvereniging?
Ja, het is voor alle advocaten verplicht dat zij lid zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten.


Huurrecht Advocaat Amsterdam behandelt uitsluitend zaken behorende tot het huurrecht, op dit gebied ligt onze expertise en hierdoor zijn wij in staat u optimaal te adviseren bij huurgeschillen en overige aan het huurrecht gerelateerde zaken. Bent u op zoek naar een advocaat met expertise op een ander rechtsgebied, dan verwijst Huurrecht Advocaat Amsterdam u graag door naar een bevriend kantoor.


Huurrecht Advocaat Amsterdam heeft veel tevreden klanten, sommigen van deze waren zo aardig hun ervaring te delen.
 
“Na een scheiding word je in deze toch al lastige periode met veel lastige kwesties en juridische rompslomp geconfronteerd, zoals in ons geval met de vraag wie de maandelijkse lasten voor onze gezamenlijke huurwoning diende te betalen. Aangezien wij er gezamenlijk niet uitkwamen heb ik toen de hulp ingeroepen van Huurrecht Advocaat Amsterdam en met behulp van Huurrecht Advocaat Amsterdam hoef ik voor deze lasten gelukkig niet op te komen!”
Sylvia van der Hulst, Amsterdam
 
“Ik had een pand verhuurd aan een huurder die veel overlast veroorzaakte en ik was ook bang dat ik na afloop met een onbewoonbaar pand zou achterblijven. Bij Huurrecht Advocaat Amsterdam hebben zij mij goed geholpen met de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst, wat niet altijd even gemakkelijk is als verhuurder!”
Arie Tauw, Amsterdam
 
“Ik had een nieuwe woning gekocht, maar vanwege de financiële crisis besloot ik mijn oude woning aan te houden en te verhuren. Omdat ik niet met nare verrassingen achteraf geconfronteerd wilde worden en zelf weinig af weet van verhuur, heb ik advies ingewonnen bij Huurrecht Advocaat Amsterdam. Huurrecht Advocaat Amsterdam heeft mij toen geholpen met het opstellen van het contract en ik kon met een zeker gevoel mijn woning onderverhuren.”
Ben Plug, Amsterdam
 
“Mijn verhuurder wilde opeens mijn huur verhogen. Hij meende dat de huur die ik betaalde en die al jaren vastlag niet meer marktconform was. Bij Huurrecht Advocaat Amsterdam wisten ze mij precies te vertellen wat mijn rechten waren en wat de verhuurder wel en niet mocht doen. Door Huurrecht Advocaat Amsterdam heb ik de verhoging weten te voorkomen.”
Pepijn Pauwels, Amsterdam
 
“Uit het niets kreeg ik opeens een brief van mijn verhuurder dat ik mijn woning uit moest. Alsof ik op zo’n korte termijn iets anders zou kunnen vinden. Een goede reden voor de huuropzegging gaf hij ook niet. Via via kwam ik toen terecht bij Huurrecht Advocaat Amsterdam. De advocaat van Huurrecht Advocaat Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon in de woning kon blijven en door zijn vriendelijke aard wist hij me ook nog gerust te stellen dat het allemaal wel goed kwam!”
Petra Roelofs, Amsterdam
 
“Wij hadden een geschil met onze verhuurder over een huursverhoging die hij wilde doorvoeren, wij moesten helaas een advocaat inschakelen om het geschil op te lossen. Wij hadden het liever niet zover willen laten komen maar het was genoodzaakt. Wij kunnen niets anders zeggen dan uiterst tevreden te zijn over de service die Huurrecht advocaat Amsterdam ons gegeven heeft.”
Tandarts Amsterdam Centrum, Amsterdam
 
Wij danken al onze klanten voor de geweldige reviews!

Back to Top